Hofmansgave i dag


Hofmansgave er idag en stor moderne rationelt drevet agroindustriel virksomhed med mange forskellige aktiviteter indenfor områderne, markbrug, skovbrug, kvægbrug, jagt og udlejning af sommerhusgrunde. Driften sker med stor hensyntagen til miljø, naturværdier og dyrevelfærd.

Hofmansgave råder idag over godt 1300 ha, heraf ca. 850 ha som markbrug, ca. 250 ha som skovbrug og resten til sommerhusgrunde, strandenge, moser, veje og park.
 
Med den seneste udbygning og modernisering af kostalden med blandt andet 5 malkerobotter er der plads til en malkekvægsbesætning på op til ca. 330 køer. Videre er der i ungdyr stalden fra 2014 plads til ca. 300 ungdyr. Den moderne stald giver et særdeles højt dyrevelfærd med rolige dyr og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret produktionsøkonomi med blandt andet mindre behov for dyrlægeindsats.

Hofmansgave ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer og godsets inspektør. (Bestyrelsen klik her.)
Stiftelsen Hofmansgave ledes ud fra de generelle principper om god fondsledelse  (info klik her.)
 

 
Fyret ved den østlige ende af den naturskønne Enebærodde, som ligger lige ud til indsejlingen til Odense Fjord. Jorden på odden er mager og sandet og derfor vanskelig at anvende i et moderne effektivt landbrug.

Enebærodden kan idag derfor primært anvendes som naturreservat, til jagt og til andre rekreative formål. For yderligere information se venligst afsnittet om Naturpleje.
  
 
Stiftelsen Hofmansgave • Hofmansgavevej 27 • 5450 Otterup
Tlf.: +45 64 82 10 06 • Kontortid: Tirsdag og Torsdag 09.00-15.00
info@hofmansgave.dk • CVR: 19 91 02 10