Hofmansgave historisk


Hofmansgave - et gammelt gods

I den vestligste af Hofmansgaves marker som kaldes Knyleløkken, lå der i det 15. århundrede gården Knyle. En ejer, Frederik Quitzow, flyttede omkring 1588 gården ca. 1300 m længere østpå til det sted, hvor Hofmansgave ligger i dag. Han kaldte den nybyggede gård for Quitzowsholm. Amtmand og konferensråd Niels de Hofman købte i 1783 denne gård, som på det tidspunkt hed Bøttigersholm. Han omdøbte gården til Hofmansgave og rev en væsentlig del af de gamle bygninger ned og byggede nye. som nu er fredede. Hovedbygningen er opført i en meget enkel, men ren barokstil, men sidefløjene er i bindingsværk.

Niels de Hofman var gift med Anna Christine Wellejus, enke efter skibskirurg og godsejer Claus Bang. Ægteskabet var barnløst, hvorfor Niels de Hofman i 1784 oprettede godset Hofmansgave til et stamhus til fordel for sin 8-årige slægtning Niels Bang, med hvem han var beslægtet både gennem sin kone og sin søster. Stamhusets erectionsbrev (oprettelsesdokument) bestemte, at besidderen skulle bære navnet Hofman og føre denne slægts våbenskjold. På et senere tidspunkt begyndte Niels Hofman at skrive sig som Niels Hofman(Bang) hvilket efterhånden i daglig brug blev til Hofman-Bang, det er dog først i midten af 1900-tallet at hele slægten officielt bærer navnet Hofman-Bang.

Den første stamhusbesidder Niels Hofman-Bang var en dygtig landmand og samtidig en fremragende botaniker; således blev alge-familien Bangialis opkaldt efter ham. Den anden stamhusbesidder Niels Erik Hofman-Bang var en moderne indstillet og energisk landmand, som i årene 1845-1853 ledede en landbrugsskole på Hofmansgave (det var før oprettelsen af Landbohøjskolen, KVL). Under den tredie stamhusbesidder Niels Erik Hofman-Bang overgik Hofmansgave i 1927 til fri ejendom - og blev i 1929 arvet af sønnen Niels Oluf Hofman-Bang. Denne døde uden at efterlade sig arvinger, hvorefter Hofmansgave i 1959 overgik til at blive en selvejende fond. Fondens primære formål er at støtte forskning især inden for planteavl og landbrug, men fundatsen stiller også krav om vedligeholdelse af kulturarven.
I 1984 blev Hofmansgave en erhversdrivende fond.

Der kan læses mere dels om Hofmansgaves historie dels om familien Hofman-Bang på: www.hofman-bang.org
 
 
Stiftelsen Hofmansgave • Hofmansgavevej 27 • 5450 Otterup
Tlf.: +45 64 82 10 06 • Kontortid: Tirsdag og Torsdag 09.00-15.00
info@hofmansgave.dk • CVR: 19 91 02 10