Kartoffelmuseet


 
 
 
 
I et lille gulkalket bindingsværkshus i haven er der i de senere år af Danmarks Kartoffelråd og Otterup Kartoffellaug oprettet et lille Kartoffelmuseum. Huset der er meget idyllisk er for en væsentlig dels vedkommende opbygget med pileflet og lerklinede vægge.

Museet fortæller blandt andet historien om hvordan familien Hofman-Bang tilskyndede til dyrkning af kartofler og demonstrerede tilberedning og smagsprøver.

Videre viser museet en række redskaber og maskineri til dyrkning, behandling, optagning og sortering af kartofler.



Der kan findes yderligere oplysninger dels om museet dels om Danmarks Kartoffelråd på henholdsvis www.kartoffelmuseum.dk og på  www.kartoffelraad.dk

 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stiftelsen Hofmansgave  V.5.5-12-256635 
Velkommen Om Hofmansgave Historisk  Idag  Produkter Besøg Om Haven  Kartoffelmuseet  Skitsesamling  Luftfoto via Krak  Luftfoto via Google  Forskning Sommerhuse Naturpleje  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark