Idag
 
 
 
Hofmansgave er idag en stor moderne rationelt drevet agroindustriel virksomhed med mange forskellige aktiviteter indenfor områderne, markbrug, skovbrug, kvægbrug, jagt og udlejning af sommerhusgrunde. Driften sker med stor hensyntagen til miljø, naturværdier og dyrevelfærd.

Hofmansgave råder idag over godt 1000 ha, heraf knapt 700 ha som markbrug, ca. 250 ha som skovbrug og resten til sommerhusgrunde, strandenge, moser, veje og park.
 
Med den seneste udbygning og modernisering af kostalden med blandt andet 4 malkerobotter er der plads til en malkekvægsbesætning på op til ca. 300 køer. Videre er der i ungdyr stalden fra 2014 plads til ca. 300 ungdyr. Den moderne stald giver et særdeles højt dyrevelfærd med rolige dyr og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret produktionsøkonomi med blandt andet mindre behov for dyrlægeindsats.

Hofmansgave ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer og godsets inspektør.
Info

Fyret ved den østlige ende af den naturskønne Enebærodde, som ligger lige ud til indsejlingen til Odense Fjord. Jorden på odden er mager og sandet og derfor vanskelig at anvende i et moderne effektivt landbrug.

Enebærodden kan idag derfor primært anvendes som naturreservat, til jagt og til andre rekreative formål. For yderligere information se venligst afsnittet om Naturpleje.
© Design-Line DanmarkLicensed by Stiftelsen Hofmansgave  V.5.5-13-256636 
Velkommen Om Hofmansgave Historisk  Idag  Produkter Besøg Om Haven  Kartoffelmuseet  Skitsesamling  Luftfoto via Krak  Luftfoto via Google  Forskning Sommerhuse Naturpleje  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark